Matsáætlun

Eftirfarandi er verkáætlun um innra mat skólans fyrir næstu skólaár þ.e. gagnasöfnun, matsumræða, matsákvarðanir og skýrslugerð. Matið hefur þann megintilgang að lyfta upp á yfirborðið því sem vel tekst til, finna nauðsynleg umbótaverkefni og stuðla að skólaþróun. Niðurstöður kannan eru kynntar jafnóðum og þær berast og unnið hefur verið úr þeim. Varðandi lestur og læsi er unnið út frá læsisstefnu skólans og Hafnarfjarðar. Búið er að skipta verkefnum niður á mánuðina og X er sett fyrir aftan hvert verkefni þegar því líkur.

Innra mat er ferli sem sífellt er endurtekið. Helstu skrefin í ferlinu eru:

  1. Skipulagning matsins.
  2. Gagnaöflun samkvæmt áætlunum.
  3. Greining gagna, mat lagt á niðurstöður.
  4. Niðurstöður teknar saman í stutta greinargerð.
  5. Umbótaáætlun gerð og framkvæmd, umbótum fylgt eftir og þær metnar. 

Ferlið er sett upp í hring til að sýna að matið er viðvarandi verkefni, því lýkur í raun aldrei þó að eins konar uppgjör með niðurstöðum og umbótaáætlun verði til árlega.


Skarðshlíðarskóli | Hádegisskarð 1, 221 Hafnarfjörður
Sími: 527-7300 | Netfang: skardshlidarskoli@skardshlidarskoli.is