Funda- og starfsáætlun skólaráðs Skarðshlíðarskóla 2021-2022

Fundur Verkefni:
7. september
 • Skipulag og áherslur vetrarins 2021-2022, farið yfir fundaplan, boðun funda, dagskrá og fundartími.
 • Kjör skólaráðs fyrir veturinn, val á grenndarfulltrúa
 • Fundargerðir – við eigum að birta þær á heimasíðunni.
 • Aðkoma nemenda á skólaráði, hvernig getum við virkja nemendur og þeirra hugmyndir betur?
 • Stafrænn póstkassi á heimasíðu - kynntur
 • Viðburða og skóladagatal 2021-2022 kynnt
 • Haustfundir – líðanfundir
 • Ytra mat
 • Önnur mál
12. október
 • Innra mats-, þróunar- og umbótaáætlun kynnt
 • Skólanámskrá og skólanámskrá– kynntar
 • Umbótaáætlun- kynnt
 • UDL farið yfir stöðuna
 • Tónlistar, leik og grunnskóli- þróunarverkefni kynnt
 • Vaxtarhugarfar – verkefni kynnt
 • Gengið um skólann og skoðað hvað er gott og hvað þarf að bæta. (Sbr. hlutverk skólaráðs í lögum: fylgist almennt með öryggi , aðbúnaði og almennri velferð nemenda

16. nóvember
 • Kynning á niðurstöðum samræmdra prófa og aðgerðaráætlun
 • Lesfiminiðurstöður kynntar
 • Heimasíðan, miðlun upplýsinga til foreldra.
 • Rýmingaráætlun – brunaæfing
 • Önnur mál
15. febrúar
 • Kynning á niðurstöðum nemendakannana
 • Niðurstöður frá lýðræðisþingi kynntar
 • Öryggi og aðbúnaður, áhættumat kynnt
 • Skóladagatal 2021-2022
 • Fundur með foreldrafélaginu

Undirbúningur fyrir opinn fund með foreldrum

5. apríl

Símenntunar- og starfsáætlun

 • Skipulag skólastarfs á næsta ári
 • Niðurstöður starfsmannasamtala kynntar
 • Opinn fundur fyrir foreldra – lýðræðisþing?
31. maí

Mat á skólastarfi og umbótaáætlun

 • Niðurstöður nemenda/starfsmanna/ foreldra kannana kynntar
 • Undirbúningur fyrir næsta skólaár
 • gerð starfsáætlun skólaráðs fyrir 2022 -2023
 • niðurstöður Skólavogarinn fyrir Hafnarfjörð kynntar

Skólastjóri boðar fundi og sendir undirbúningsgögn eftir því sem þurfa þykir.


Skarðshlíðarskóli | Hádegisskarð 1, 221 Hafnarfjörður
Sími: 527-7300 | Netfang: skardshlidarskoli@skardshlidarskoli.is