Skólasálfræðingur

Sálfræðingur Skarðshlíðarskóla er á vegum Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar og starfar samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjónustu skóla. Sérhver nemandi og sérhvert foreldri á rétt á aðstoð skólasálfræðings í formi greiningar og/eða ráðgjafar. Ástæður fyrir því að leitað er eftir aðstoð sálfræðings við skólann geta verið mismunandi en oftast er um að ræða greiningu fjölþættra erfiðleika.  Aðkoma sálfræðings felur m.a. í sér athugun á þroska, hegðun og líðan nemandans og í kjölfar greiningar eru gerðar tillögur til úrbóta. Sálfræðingur sinnir eftirfylgd í málum eftir þörfum.

Mál til  sálfræðings berast á tilvísunareyðublöðum sem útfyllt eru af foreldrum og umsjónarkennara barnsins. Málefni barnanna eru fyrst borin upp í nemendaverndarráði til formlegrar samþykktar um tilvísun til sálfræðings. Skriflegt leyfi þarf frá foreldrum svo sálfræðingur geti rætt við börn.

Sálfræðingur Skarðshlíðarskóla er Hjördís Inga Guðmundsdóttir. Viðvera sálfræðings er annan hvern þriðjudag. Hægt er að senda tölvupóst á hjordisinga@hafnarfjordur.isSkarðshlíðarskóli | Hádegisskarð 1, 221 Hafnarfjörður
Sími: 527-7300 | Netfang: skardshlidarskoli@skardshlidarskoli.is